About the Council / Gwybodaeth am y Cyngor


In addition to Community Council meetings which are held on the third Monday of the month (except August and December), Councillors also represent the community on a range of other organisations, including:

 • Halkyn Mountain Common Joint Consultative Board
 • Flintshire Local Access Forum
 • Board of Governors of Ysgol Licswm
 • Ysceifiog Village Hall Management Committee
 • Lixwm Village Hall Committee
 • Aberdo and Bryn Mawr Quarry Liaison Group
 • Flintshire County Forum
 • North Wales Police Flintshire Community Council Consultation Meeting
 • One Voice Wales
 • Clwyd Community Chest


Yn ogystal a cyfarfodydd Y Cyngor a gynhelir ar y trydydd dydd Llun bob mis (arwahan i Awst a Rhagfyr), mae Cynghorwyr  yn cynrychioli  y gymuned ar nifer o bwyllgorau sy’n cynnwys:

 • Bwrdd Ymgynghori Comin Mynydd Helygain
 • Cylch Gorchwyl fforwm Mynediad Lleol, Sir y Fflint
 • Bwrdd Llywodraethwyr Ysgol Licswm
 • Pwyllgor Rheoli Neuadd Pentref Ysceifiog
 • Pwyllgor Neuadd Pentrf Licswm
 • Grwp Ymgynghori chwareli Arbedo a bryn Mawr
 • Fforwn Sir y Fflint
 • Cyfarfodydd Ymgynghorol cynghorau Cymunedol Sir y Fflint â Heddlu Gogledd Cymru
 • Un Llais Cymru
 • Cist Cymunedol Clwyd