Streetscene / Gwasanaethau Stryd

 

Streetscene is about giving you one easy point of contact for all services associated with your streets, highways and open spaces. The aim of the service is to work closely with the local community in delivering a clean and well-kept environment of which we are all proud.

The Streetscene team can be contacted 24-hours a day on 01352 701234 for issues concerning:

 • Bins, recycling and waste
 • Dogs and fouling
 • Flooding and drainage
 • Grass cutting, shrub maintenance and weed control
 • Highway defects and maintenance
 • Pest control
 • Public toilets
 • Street cleansing
 • Street lighting and illuminated street furniture
 • Winter gritting and snow clearing

For more information visit the Streetscene pages of the Flintshire County Council website.

 

Mae ‘Streetscene’ yn rhoi un pwint cyswllt go-gyfer holl wasanaethau sydd yn ymwneud a’n strydoedd, prif-ffyrdd a mannau agored. Amcan y gwasanaeth yw gweithion’n glos â’r gymuned i greu amgylchfyd glan ac o safan all pawb ymfalchio ynddo.

Gellir cysylltu a tim ‘Streetscene’ unrhyw awr o’r dydd ar 01352 701234 ynglyn ac unrhyw fater perthnasol.

 • Biniau, ailgychu a gwastraff
 • Cwn a beuddu cwn
 • Gorlifo a traeniad
 • Lladd gwair a chwyn a gofalaeth gwrychoedd
 • Cynnal a chadw ar ein ffyrdd
 • Delio a pryfed pla
 • Toiledau cyhoeddus
 • Glanhau strydoedd
 • Goleuo strydoedd a dodrefn stryd
 • Gro gaeaf a clirio eira

Am fwy o wybodaeth ymwelwch a tudalenau ‘Streetscene’ ar wefan Cyngor Sir y Fflint.