Andrew Coomber

Andrew Coomber is a professional artist and craftsman inspired by landscape. He undertakes commissions in two and three dimensions and in a wide variety of media. Studio visits by arrangement. Telephone: 01352 720846 Email: silver.quilt124@virgin.net

Mae Andrew Coomber yn arlunydd ac yn grefftwr proffesiynnol sydd yn cael ei ysbrydoli gan golygfeydd eind cefngwlad. Mae’n derbyn comisiynau mewn sawl gwahanol cyfrwng, yn dau neu tri deimensiwn. I drefnu ymweliad a’i stiwdio. Tel: 01352 720846 Ebost: silver.quilt124@virgin.net