Flintshire County Council / Cyngor Sir y Fflint

 

County Councillor for Ysceifiog Community Council area:
Cynghorwr Sirol cymuned ardal Ysceifiog:

Tudor Jones (Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Ty Gwyn
Ffordd Caerwys
Babell
Treffynnon, Flintshire
CH8 8QH

01352 720921

tudor.jones@flintshire.gov.uk

Click here for the council website: English / Cymraeg