Ysgol Licswm / Lixwm Community Primary School

 

Founded in 1847, Ysgol Licswm serves the villages and surrounding area of Lixwm and Ysceifiog.

Ysgol Licswm is a small rural school which places great emphasis on setting a climate that promotes concern and respect for others and values each individual. Even though it is classed as a ‘small school’, its ethos is one of the greatest: one that ensures every child is recognised as special, and recognised for their own, individual qualities.

Ysgol Licswm is an English medium school where Welsh is taught as a second language.  The school is committed to encouraging bi-lingiualism and at both Foundation Phase and Key Stage 2  there is a formal lesson timetabled each week, with regular daily use of incidental language.

To visit the Ysgol Licswm website click here.

 

Sefydlwyd Ysgol Licswm yn 1847 i wasanaethu pentrefi Licswm, Ysceifiog a’u cefnwlad.

Ysgol fach cefnwladol yw Ysgol Licswm lle rhoddir pwyslais arbennig ar greu amgylchedd sydd yn hyrwyddo gofal a parch dros pawb. Mae’n lle caiff pob unigolun ei werthuso a rhydd cydnabyddiaeth i nodweddion neilltuol pawb. Er mai ysgol fechan yw’r ysgol mae ei hysbryd yn fawr.

Ysgol cyfrwng Saesneg yw Ysgol Licswm lle dysgir Cymraeg fel ail-iaith. Mae’r ysgol wedi ei ymrwymo i annog dwyieithrwydd. Fe rydd gwers ffurfiol yn y Gymraeg bob wythnos ac fe ddefnyddir y Gymraeg yn achlysurol bod dydd.