Ysceifiog Village Hall / Neuadd y Pentref Ysceifiog
(Reg. Charity no. 1033107)

1939_process._M.Jones.jpg

The picturesque village of Ysceifiog is situated in the heart of the Flintshire countryside in the shadow of the Clwydian Hills.

The old school in the centre of the village is now the community hall. During the first decade of the 21st century it has been upgraded to provide high grade facilities used by the local residents and visitors alike. The building can host celebrations and parties, receptions, dinner dances, film shows, exhibitions, sales, concerts, bingo pantomimes etc.

In 2007 the Ysceifiog historical frieze in the form of a 3,000 year time line was installed in the small hall and inaugurated by David Hanson MP. This gives a fascinating insight into the history of the community.

The hall is managed by a committee of volunteers.

 

 

Mae pentref  dymunol Ysceifiog wedi ei leoli yng nghanol cefnwlad Sir y Fflint  yng nghysgod Bryniau Clwyd.

Mae hen ysgol y pentref rwan yn neuadd i’r holl gymuned. Yn negawd cyntaf y ganrif  hon cafodd yr holl adeilad ei drawsnewid  i gynnwys cyfleusterau o’r safon ucha er bydd trigolion lleol ac ymwelwyr  i’r  ardal. Mae’r adeilad yn fuddiol i gynnal dathliadau a phartion, nosweithiau o ginio a dawnsio, nosweithiau ffilm, arddangosfeydd, arwerthiant, cyngherddau, bingo, pantomeim a llawer mwy.

Yn 2007 fe gwblhawyd  cyfreslun  yn y neuadd i gofnodi hanes yr ardal fel llinell-amser dros 3,000 o flynyddoedd. Rhoddir y ffris cipolwg diddorol o hanes y gymuned. Urddwyd y ffris gan David Hanson A.S.

Mae’r neuadd yn cael ei reoli gan bwyllgor o wirfoddolwyr.