Gallery / Oriel

The Community Gallery is an online space where local artists and craftsmen - both professional and amateur - can show their work, much of which has been inspired by the local area.

To see the individual portfolios click on the names below.

If you would like to show your work here, please contact andy@greenlion.co.uk for more details.

All work is displayed free of charge.

 

Mae’r  Oriel Gymunedol yn safle ar lein lle all arlunwyr a crefftwyr – yn broffesiynnol neu amatur – arddangos eu gwaith a ysbrydolwyd, gan amla, gan y fro.

I weld y portffolios unigol cliciwch ar yr enwau isod.

Os dymunech arddangos eich gwaith ar y wefan, cysylltwch â andy@greenlion.co.uk am fwy o wybodaeth.

Arddangosir pob eitem o waith yn rhad ac am ddim.

 

Andrew Coomber

Catherine Taylor Parry